Velkommen til HHK Riffels hjemmeside 

- vi håber, at du nemt og bekvemt kan finde relevant information her vedrørende riffeltræning, riffelrprøver, mærkeskydning, skydebaner og skydedatoer. Spørgsmål, konstruktivt input og gode ideer modtages gerne - skriv da til vores webmaster. 

Vi skyder i sæsonnen som udgangspunkt hver mandag og torsdag, men orienter dig for en sikkerheds skyl her på siden for vores officielle skydetider under fanen "Kalender" eller download printbar oversigt over skydedatoer og -tider for 1. og 2. halvår 2018 her. da disse afviger fra de datoer og tider, som HHKRiffel står for på Hanebjergs hjemmeside (disse er ikke vores faktiske åbningstider men blot rådighedstider).

Venligst læs også vores procedure for skydninger, inden du besøger os - KLIK HER.
Det forbedrer sikkerheden! (klik her for printbar version)


JANUAR OG FEBRUAR 2018: Vi holder vinterferie nu og starter skydning igen søndag d. 25. Marts. Du kan se datoerne for skydninger under fanen "Kalender" og i pdf'en, som kan downloades nedenfor. Vi har fået sat lys op på banen, så derfor udvider vi nu forsøgsvis vores åbningsperiode i november også, således at der også kan skydes efter klokken 18 i oktober og november.

Husk at medbringe GYLDIGT jagttegn, billled-legitimation og våben-tilladelse, som skal fremvises ved ankomst. Husk også dine hjælpemidler - skydestok, jagtstol etc. - og brug disse, når du træner.

Bemærk at indskrivning til skydning stopper en time før den annoncerede skydetids ophør. Ankommer du senere, kan du ikke regne med at komme til at skyde.

Pris for skydning: Kr. 80  - der kan ikke betales med kort eller MobilePay - kun kontanter!


Vedr. riffelprøver: Klik her

 

Generalforsamling i HHK Riffel 

Tirsdag den 27. februar 2018 kl. 19  afholdes generalforsamling for HHKRiffels ordinære medlemmer i HOOJ huset, Enghave 38, 2960 Rungsted Kyst med spisning forinden kl. 18.00 (også kun for ordinære medlemmer).

Tilmelding om deltagelse skal senest ske den 19. februar og til:

Max via mail: max@elbaek-dk.dk
Jan K via mail: jankh@live.dk

På dagsordnen er iflg vedtægterne følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fastsættelse af kontingent.

4. Indkomne forslag

5. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

6. Valg

a. Bestyrelsesmedlemmer.

b. Bestyrelsessuppleanter.

c. 2 revisorer

d. 1 revisorsuppleant.

7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal ske skriftligt og være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.


PRAKTISK VEDRØRENDE VORES SKYDNINGER:

_BEL5852.JPG

Sikkerheden er i højsædet ved vores skydninger, derfor søger vi at afvikle dem efter den samme procedure hver gang. Denne procedure kan du læse her, eller printe ud her.

En ansvarsbevidst riffeljæger træner flere gange årligt, lærer sit våben at kende, lærer at "læse" den ammunition han bruger, og sidst men ikke mindst erkender sine egne begrænsninger.

Vi skyder på 50, 100 & 200 meter - til bukkeskiver og traditionelle indskydningsskiver. Dog skydes der kun på 200 meter på særskilte dage - jf. vores kalender. Der kan dog kun skydes med spidsskarpt (og ikke jagt-ammunition) på 200 m banen, og det er et krav, at man forinden har skudt ind på 100 m banen.
 
Vi tænder grillen både mandage og torsdage, og du er velkommen til at benytte dig af grillen med din medbragte mad. Vi må desværre ikke sælge madvarer, men sælger øl og vand.

Skydebane:

Hanebjergvej 6, Nr. Herlev, 3400 Hillerød

_BEL5841.jpg